Nieuwsbrieven

Als belangrijkste communicatiemiddel tussen school en ouders/verzorgers gebruiken wij namelijk de app 'Parro'. Dit is een app die speciaal ontwikkeld is voor scholen, waarmee we informatie en bestanden (waaronder foto's) veilig kunnen delen in een besloten omgeving.

Het voordeel is dat we hiermee bijvoorbeeld niet per ongeluk foto's openbaar maken (die anders voor iedereen zichtbaar zouden zijn, maar nu uitsluitend voor de ouders van de betreffende klas). En de app is zeer geschikt voor het snel delen van korte berichten, waardoor frequent en gemakkelijk contact mogelijk is. Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de Parro-app installeren en zo op de hoogte blijven van belangrijke informatie die wij delen.

Nieuwsbrieven zullen daarom slechts nog bij uitzondering verschijnen. Belangijke informatie wordt soms ook gedeeld via e-mail, zodat we vrijwel zeker weten dat we daarmee ook echt ale ouders bereiken.