Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.
De Blokkendoos biedt in samenwerking met de Kinderopvang Midden-Brabant op 5 morgens peuterarrangementen aan in de school. De inhoud van een peuterarrangement komt bijna overeen met de vroegere peuterspeelzaal. Kinderen van 2 tot 4 jaar worden in de Blokkendoos opgevangen in een speciaal ingericht lokaal. Als u interesse heeft kunt u bellen met 0416-278472 of een mail sturen naar info@kinderopvangmb.nl.
KMB biedt ook voor- en naschoolse kinderopvang aan op de Blokkendoos. De naschoolse opvang is verdeeld over twee groepen op De Blokkendoos. Zowel de kinderen van de groepen 1 t/m 4 als van 5 t/m 8 maken gebruik van de naschoolse opvang in een eigen ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KMB via telefoonnummer 0416-278472.