Medezeggenschapsraad

De Blokkendoos heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn zowel het personeelsteam als de ouders vertegenwoordigd met ieder drie leden. Alle leden zijn gekozen vertegenwoordigers van hun achterban en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.


Het doel van de raad is om de belangen van zowel de ouders en kinderen als van het personeel zo goed mogelijk te behartigen. Binnen de stichting Leerijk! is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In het
Medezeggenschapsstatuut is vastgelegd welke besluiten het bestuur met de vraag om advies of instemming aan de MR moet voorleggen en welke aan de GMR. Zo valt o.a. onder het instemmingsrecht van de MR een verandering van de onderwijskundige doelstellingen, afwijkingen van de lestijden of een voorgenomen fusie. Het overzicht "instemming of advies" is geheel conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft twee reglementen waarin de werkwijze wordt vastgelegd:

De MR bespreekt regelmatig allerlei beleidszaken van de school en haar bestuur De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u daarom vragen, ideeën of feedback hebben, neem dan contact op met één van de MR-leden. Zij stellen zich op deze pagina aan u voor.

 

De data van de MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023:
 • 28 september 2022
 • 16 november 2022
 • 11 januari 2023
 • 8 maart 2023
 • 10 mei 2023
 • 28 juni 2023

Wij zijn de ouders die in de MR zitten:
 • Marjolein Ligtenberg-Essers, moeder van Kasper uit groep 1-2 C;
 • Elke Mommertz, moeder van Margo en Lilian uit groep 6A;
 • Lisanne Vermeer-Vromans, moeder van Larissa uit groep 3 en Rosalie uit groep 6B.
Waarom wij in de MR zitten:

Wij willen graag meedenken, adviseren, informeren en beoordelen van het voorgestelde beleid of wijzigingen. Via de MR willen we de ouders en kinderen van De Blokkendoos een (formele) stem geven bij het schoolbestuur.


Wij zijn de leerkrachten die in de MR zitten:
 • Annet Voogt, leerkracht groep 1-2a, werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag.
 • Margriet Matser, leerkracht groep 1-2c, werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
 • Roel van Osta, leerkracht groep 6a, werkzaam maandag tot en met vrijdag.
Waarom wij in de MR zitten:

Wij willen d.m.v. onze inzet en inbreng een steentje bijdragen tot het goed functioneren van de MR. U kunt altijd bij ons binnenlopen voor opmerkingen, vragen, enzovoort.