Welkom!

Hartelijk welkom op de website van basisschool De Blokkendoos.

Wij verzorgen basisonderwijs ten dienste van een optimale ontwikkeling voor alle kinderen.

Hier staan wij voor:

Samen met elkaar leren, ontwikkelen, groeien en bloeien in een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving.
 
Wij geven ons onderwijs vorm vanuit deze missie. Hieraan gekoppeld hebben wij onder andere de volgende visiekenmerken en kernwaarden benoemd:
 
• Vanuit talent kunnen ontwikkelen op alle gebieden;
• Zorgen voor een goede basis door goed onderwijs;
• Diversiteit in het aanbod, waarin creativiteit en cultuur belangrijk zijn;
• Betekenisvol aanbod in een rijke leeromgeving (betekenisvolle context);
• Ruimte hebben en krijgen om te groeien, toekomstgericht;
• Samen leren van en met elkaar (dat geldt zowel voor leerlingen als voor teamleden);
• Op verschillende manieren leren (instructie, met handen, uit boeken, onderzoekend);
• Het leren zichtbaar maken, inhoudelijke betrokkenheid van leerlingen en ouders;
• Betrokkenheid, welbevinden, zorgen voor elkaar (o.a. burgerschap), vertrouwen;
• Kinderen zíen!
 
Basisschool De Blokkendoos is een gezellige en solide school met een gevestigde naam in Loon op Zand. De school telt ongeveer 250 leerlingen. Belangrijke pijlers zijn: een veilige school waar goed onderwijs gegeven wordt en waar alle kinderen gezien worden, kindgericht onderwijs georganiseerd in jaargroepen en veel aandacht voor sociaal-emotionele aspecten. 
 
Op De Blokkendoos werken we met een driedaags continurooster. Dit zijn onze schooltijden (voor alle kinderen van de hele school gelijk):
 
• maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 uur tot 14.45 uur (alle kinderen eten op school);
• woensdag, vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur.
 
In 2022 wordt ons gebouw grondig gerenoveerd, zodat we eigentijds onderwijs kunnen blijven verzorgen in een veilige, uitnodigende en prettige speel- en leeromgeving.
 
Wilt u meer weten of wilt u langs komen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en rondleiding? Bel gerust om een afspraak hiervoor te maken. U bent van harte welkom! 
 
Wilt u rondgeleid worden door onze groep 8-leerlingen als de school in bedrijf is? Kom dan gerust langs op onze open ochtend op vrijdag 3 maart 2023 van 10.00 tot 12.00 uur.
 
Op De Blokkendoos is leren (meestal) leuk en we streven naar goede resultaten. Natuurlijk houden we rekening met specifieke mogelijkheden en talenten van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we naast de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots aandacht aan bewegen, creativiteit en cultuur.
 
Goede omgangsvormen met elkaar vinden we vanzelfsprekend. Met en van elkaar leren vinden we voor alle betrokkenen belangrijk: kinderen, ouders en professionals. Door samen te werken, inspireren we elkaar en voelen we ons met elkaar verbonden. Zo zijn we een betrouwbare partner voor elkaar.
 
Uw kind is van harte welkom op De Blokkendoos.
En u bent als ouder(s) of verzorger(s) ook van harte welkom op De Blokkendoos.
 
Maak dus gerust een afspraak om de school te komen bekijken. We zullen u met trots rondleiden en informeren.
 Blokkendoos speelplein kleuters zomer

De Blokkendoos: de beste basis voor uw kind!


 Ecliptica 26   5175 XJ   Loon op Zand   |  Tel. 0416 362 335   |   infodeblokkendoos@leerrijk.nl