Missie & visie

“Elke dag een beetje beter” voor onszelf en “elke dag het beste voor elk kind”!

Onze missie
De Blokkendoos, de school waar alle kinderen met plezier samen komen leren!

Onze visie
Op onze school is uw kind het uitgangspunt van ons onderwijs. Elk kind wordt gezien en mag zich ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid. We hechten grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, wat inhoudt dat kinderen in een gestructureerde en uitdagende omgeving elke dag boeiend onderwijs krijgen.
Ons handelen wordt gedreven door enerzijds de onderwijsbehoeften van de leerlingen en anderzijds door de skills die onze leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst.
Vanuit deze visie zijn wij gekomen tot vier pijlers:
– Elk kind wordt gezien
– Ongelijk onderwijs voor gelijke kansen
– Boeiend betekenisvol onderwijs
– Samen leren we meer

“Wat heeft de school eigenlijk van mij geleerd?”

Loesje