Documenten

Schoolbeleidsdocumenten
* Schoolgids (download hieronder)
* Schoolplan (wordt zo spoedig mogelijk bijgevoegd)
* Schoolondersteuningsprofiel (download hieronder)
* Afwezigheid en verlof (uitleg op PDF hieronder)
Protocollen
– Anti-pestprotocol (download hieronder)
– Schorsen en verwijderen
– Medicijngebruik op school
Afwezigheid en verlof
– Formulier verlofaanvraag (download hieronder)
Links
– Link naar Scholen op de kaart
– Link naar Kwink

– Link naar de VO gids voor ouders leerlingen groep 8; http://www.devogids.nl

Download Schoolgids 2023-2024 Download Anti-pestprotocol Blokkendoos Download OndersteuningsProfiel Download Verlof aanvraagformulier Download afwezigheid en verlof