OR

Oudervereniging en ouderraad

Basisschool De Blokkendoos heeft een oudervereniging die in samenspraak met school zelfstandig opereert (met een eigen bestuur) en die in juridische zin geen onderdeel is van de schoolorganisatie. Alle ouders zijn in principe automatisch lid, tenzij ze aangeven dit beslist niet te willen.
Namens de oudervereniging is er ook een ouderraad, met meestal tussen de 10 en 15 leden, die gekozen worden door de ouders. Deze ouderraad helpt de school bij uitwerken van ideeën, geeft advies en helpt de school bij het organiseren van activiteiten en vieringen. De oudervereniging en de ouderraad zijn ondersteunend aan de school en staan hiermee ten dienste van alle leerlingen. Er wordt gewerkt met klassenouders, die andere ouders kunnen inschakelen om mee te helpen activiteiten te verwezenlijken. Vaak gaat het om het begeleiden van kinderen tijdens excursies.

“Goed lesgeven is meer het leren stellen van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden.”

Josef Albers