Schooltijden

Op de Blokkendoos werken we op drie dagen met een continurooster. Alle leerlingen blijven dan tussen de middag op school en eten hun lunch in de eigen klas. Daarna is er een half uur pauze en spelen de kinderen buiten. Er is toezicht door een leerkracht, samen met vrijwilligers. De vergoeding voor de vrijwilligers wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk:

Maandag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Dinsdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur toto 12.30 uur

“Wat heeft de school eigenlijk van mij geleerd?”

Loesje