Schoolplan

In dit schoolplan wordt voor de komende vier jaren de ontwikkeling van de school geschetst. Deze ontwikkeling is gericht vanuit de missie, visie en kernwaarden van de school en past binnen het strategisch beleid van Stichting Leerrijk, waar onze school onderdeel van is. Naast onze ontwikkeling leest u in het schoolplan:

Hoewel het een plan is dat voor vier jaar geldt, is het schoolplan een levend document. De school ontwikkelt zich namelijk. Wanneer dat leidt tot een bijstelling of actualisering van het schoolplan, wachten we daar niet mee, maar stellen we het aan het einde van het schooljaar bij. Zo blijft het schoolplan actueel.
Via onderstaande link komt u op het schoolplan 2023-2027.

Download schoolplan De Blokkendoos 2023-2027