Ons onderwijs

Binnen het onderwijs richten we ons op de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. We willen onze leerlingen voldoende bagage meegeven voor hun toekomst. Ontwikkelen doe je met hoofd, hart en handen!

Opbrengstgericht

We werken opbrengstgericht in de brede zin van het woord. Dat wil zeggen, dat we resultaten meten op vele verschillende wijzen (toetsen, uitvoering van opdrachten, observaties, vragenlijsten) en de informatie hierover gebruiken om het vervolg af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Het aanbod is op die manier het meest passend bij de mogelijkheden van een leerling en dekkend zijn voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen.

Vakgebieden

Voor de basisvakken taal, lezen, rekenen en spelling geven we effectieve instructie. Dat betekent, dat er aandacht is voor het betrekken en activeren van leerlingen, het controleren van begrip en het geven van feedback.
Wereldoriëntatie bieden we thematisch aan. We bekijken de wereld van dichtbij in de onderbouw en de grote wereld in de bovenbouw. Wereldoriëntatie en burgerschap zijn geïntegreerd en thema’s waarbij kennis en vaardigheden een samenhangend geheel vormen.
Voor sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode Kwink, die gebaseerd is op sociaal-emotioneel leren. Zo leren kinderen besef van zichzelf, besef van de ander, omgaan met relaties, keuzes maken en zelf management. Ook bij deze lessen komt burgerschap aan de orde.
Tot slot vinden we ook de creatieve ontwikkeling erg belangrijk. Je talenten ontdekken, nieuwe dingen creëren, je kunnen uiten, al deze onderwerpen hebben we in een visie op cultuur beschreven, van waaruit we activiteiten plannen om alle disciplines in de basisschooltijd aan bod te laten komen.

Meer uitdaging

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er een plusklas op school. Hier wordt wekelijks ongeveer anderhalf uur gewerkt aan thema’s die vragen om creativiteit, samenwerken, presenteren en een hoger denkniveau. Voor leerlingen die specifieke uitdaging nodig hebben, is er bovenschools Breinrijk, waar leerlingen door school aangemeld kunnen worden om een dagdeel hier naar toe gaan.

Verkeer 

De werkgroep Verkeer zorgt ervoor dat op basis van het jaarplan voor verkeer een
aantal activiteiten georganiseerd wordt die ten goede komen aan de bewustwording van het
deelnemen aan het verkeer. Daarnaast is men actief als het gaat om de veiligheid rondom de
school t.a.v. verkeersdeelname. Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Daarnaast nemen de bovenbouwleerlingen deel aan een skate-clinic, ter bevordering
van de veiligheid.

Het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar.Bewezen inspanningen door onze school op het gebied van verkeereducatie resulteerden voor ons in de toekenning van het label dat u naast de ingang op de speelplaats aantreft. 
Wij zijn blij om ons BVL label te kunnen behouden! Elk jaar worden we opnieuw beoordeeld.