MR

Medezeggenschapsraad

Ouders zijn formeel vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit drie ouders en drie medewerkers uit het schoolteam. Inhoudelijke betrokkenheid vanuit een positieve, constructieve en kritische houding is hierin van belang. De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht bij zaken die te maken hebben met het beleid van de school. Omdat de MR een formeel orgaan is, wordt de samenstelling bepaald op basis van verkiezingen.
De MR vergadert ongeveer om de 6 weken.
Voor schooljaar 2023-2024 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

– 25 oktober
– 13 december
– 7 februari
– 20 maart
– 7 mei
– 12 juni

“Ik doe altijd wat ik niet kan, zodat ik kan leren hoe ik het moet doen.”

Pablo Picasso