Aanmelden

Kennismaking:
Natuurlijk wil je als ouder goed geïnformeerd worden voordat je je kind aanmeldt bij een school. Daarom kunnen ouders altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school. Als ouders willen kunnen zij een aanmeldformulier meenemen.
Aanmelding:
Als ouders weten dat ze kiezen voor de Blokkendoos, maken ze een korte afspraak met de directeur voor een intakegesprek. Het aanmeldingsformulier brengen ze dan ingevuld mee. Er worden bij het intakegesprek vragen gesteld over de ontwikkeling van het kind, medische zaken en eventuele bijzonderheden van het kind of het gezin.
Plaatsing:
Na de intake zal de directie bepalen of er voldoende informatie is om het kind te kunnen plaatsen. De administratie verwerkt de aanmelding en de ouders krijgen een mail dat hun kind geplaatst kan worden vanaf de vierde verjaardag.
Als er meer informatie nodig is, zal de directie dit met de ouders bespreken. De IB-er kijkt mee en we vragen bijvoorbeeld toestemming om een observatie te mogen doen bij de peuterspeelzaal. Soms zijn onderzoeksgegevens belangrijk om te delen met school. Zo proberen we een goed beeld te krijgen en te bepalen of wij de juiste onderwijs plek voor het kind zijn. Binnen uiterlijk 6 weken wordt besloten of de leerling plaatsbaar is, of dat de onderzoeksperiode eenmaal met 4 weken verlengd moet worden. Mocht een leerling niet plaatsbaar zijn, dan zal de school samen met de ouders bespreken wat de beste optie is voor het kind.
Bovenstaande is belangrijk om te weten, al kunnen we aangeven, dat bijna alle leerlingen gewoon geplaatst kunnen worden.