Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Van de school mogen ouders verwachten dat wij hen goed op de hoogte houden over de voortgang van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij ons op de hoogte houden van zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Wederzijds vertrouwen en een open communicatie vinden we belangrijk voor een goede samenwerking.

Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek met de ouders. Zo weten we van elkaar wat we kunnen verwachten en wat belangrijk is om met elkaar te delen.
Over individuele kinderen kan altijd een gesprek aangevraagd worden door ouders of leerkrachten. Standaard spreken we ouders bij de startgesprekken en de rapportgesprekken.
Ouders worden geïnformeerd via Social Schools, een afgeschermd platform waar we berichten met ouders en de nieuwsbrief delen. Hier kunnen ouders ook een kort bericht naar de leerkracht sturen als dat nodig is. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders informatie over de activiteiten en de bijzonderheden van de groep van hun kind.

Soms vragen we hulp aan ouders. Het gaat meestal niet om directie onderwijskundige hulp. Wel zetten we ouders in bij de begeleiding van kinderen van een programma om extra te lezen, ter ondersteuning van het reguliere onderwijsprogramma.
Wanneer ouders regelmatig in de school kinderen helpen, wordt deze ouder om een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.