Kernwaarden

De kernwaarden die bij ons op school belangrijk zijn en ons houvast geven aan onze houding, werkwijze en gedrag zijn:

Leer- en werkplezier:

Alle kinderen verdienen een fijne plek op school. Meestal gaat dat vanzelf, soms is er meer aandacht en ondersteuning nodig om het welbevinden en plezier in school optimaal te krijgen. Wij observeren en praten met kinderen veel over hun welbevinden en vinden het belangrijk om samen met ouders een fijne basisschool tijd te creëren.
Aandacht zien we heel breed en we kijken naar het hele kind. Dus zowel hoofd, hart als handen krijgen binnen ons onderwijs onze aandacht.

Ontwikkeling:

Een school is DE plek waar ontwikkeling wordt gemonitord. Ontwikkelen doe je immers de hele dag door. Wij willen de ontwikkeling van kinderen volgen, stimuleren en bijsturen als het nodig is. Samen met ouders kijken we naar het beste voor elk kind.
Ook de school zelf blijft zich steeds ontwikkelen, door kritisch te kijken naar ons handelen en het te verbeteren. Eigentijds onderwijs vraagt om ontwikkeling, zowel van de school als van de individuele mens die verbonden is aan onze school.

Betekenisvol:

Aansluiten bij de behoeften van kinderen betekent dat je zorgt voor een goede betrokkenheid. Als je betrokken bent, ben je gemotiveerd en leer je immers het beste. Betrokkenheid vindt plaats als leren betekenisvol is, zodat het aansluit bij wat je weet en de nieuwe kennis verankerd wordt. Het is de taak van de leerkracht om een betekenisvolle context te creëren. Binnen het onderwijs past het werken met een thema en met interactieve werkvormen heel goed.

Samen:

Samenwerken binnen de school betekent dat we vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs ons denken en handelen afstemmen. Wij willen voortdurend van en met elkaar leren, omdat we weten dat dit veel meer oplevert en zorgt voor duurzaamheid in de organisatie. Samen willen we leren en doen wat ertoe doet voor onze leerlingen.
Ook de leerlingen worden gestimuleerd om samen te leren.  Elkaar uitleggen, ideeën opdoen of verder op weg helpen geeft leer-plezier.  Goed samenwerken en verantwoordelijk leren zijn bereidt kinderen voor op hun toekomst.
Tot slot is het samenwerken met ouders cruciaal om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.